Firma „JAM SECURITY” Sp. z o.o. powstała na wiosnę 2004 r. w celu wejścia na koncesjonowany rynek produkcji i obrotu artykułami o przeznaczeniu dla wojska i policji.

 

Firma JAM SECURITY po uzyskaniu koncesji Ministra SWiA (Nr B-114/2004 z 8 listopada 2004r) podjęła szereg działań mających na celu rozpoznanie polskiego rynku produktów balistycznych, jak m.in. kamizelek kuloodpornych i hełmów kuloodpornych. Kontakt z amerykańską firmą SECOND CHANCE, największym wówczas producentem kamizelek kuloodpornych na świecie (sprzedawali średniorocznie do 160.000 kamizelek kuloodpornych, ale także bardzo znaczące ilości hełmów kuloodpornych i tarcz kuloodpornych), umożliwił nam wejście na polski rynek z jedną z najnowocześniejszych ofert produktowych.

 

W międzyczasie w wyniku przekształceń własnościowych i organizacyjnych powstała nowa firma, tj. United Shield International Ltd – następca prawny firmy SECOND CHANCE – której firma JAM SECURITY jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim (sole and exclusive representative for Poland). W 2005 roku firma JAM SECURITY rozszerzyła asortyment oferowanych produktów (m.in. – ale nie tylko - o jednorazowego użytku, pełnokapturowe maseczki ucieczkowe: chemiczne, chemiczno-biologiczne, zadymieniowe i pożarowe, jednego z największych ich producentów na świecie, a mianowicie firmy DURAM MASK AC Ltd z Izraela, których jesteśmy również wyłącznym przedstawicielem na Polskę) i osiągnęła obrót miliona złotych.

 

W roku 2006 firma JAM SECURITY zwiększyła obroty do 5,7 mln złotych, z czego najważniejsze pozycje stanowiły dwa wygrane przetargi na kamizelki kuloodporne dla Ministerstwa Obrony Narodowej o wartości odpowiednio ca 2,7 i ca 0,8 mln złotych. Wśród odbiorców naszych maseczek ucieczkowych jest m.in. - po wygraniu przetargu - PKP CARGO S.A. (wartość kontraktu ca 0,6 mln złotych). W gronie naszych odbiorców znalazło się również Biuro Ochrony Rządu, w którym wygraliśmy przetarg na dostawę chemicznych maseczek ucieczkowych na wizytę Papieża Benedykta XVI w Polsce. W roku 2007 planujemy dalsze zwiększenie obrotów artykułami o przeznaczeniu dla wojska i policji.

Jako wyłączny przedstawiciel firmy USI Ltd na Polskę oferujemy wszelkie typy kamizelek kuloodpornych, tj. zewnętrznych i wewnętrznych, ale również samo dopasowywujących się do ciała użytkownika kamizelek wewnętrznych noszonych pod koszulą, a także szytych na miarę. Oferta to także szereg rodzajów hełmów kuloodpornych, w tym najnowszej generacji hełmów zintegrowanych. Te ostatnie umożliwiają zobrazowanie pola walki od szczebla drużyny - poprzez wyświetlacz obrazu i wzmacniacz obrazu - oraz możliwość przekazywania danych do szczebli nadrzędnych – poprzez zintegrowany system łączności w hełmie. Zamocowany na hełmie wyświetlacz pokazuje holograficzną mapę z naniesioną pozycją żołnierza, przesłaną z satelity (GPS), pozycje innych jednostek własnych i obcych, informacje z centrum dowodzenia, informacje z rozpoznania lotniczego i satelitarnego. Zintegrowany hełm zapewnia łączność zewnętrzną w ramach drużyny, z wozem bojowym, a zainstalowane czujniki akustyczne dają możliwość ustalenia żołnierzowi kierunku, z którego padają strzały. Hełm zintegrowany wyposażony jest również w ochronę wzroku przed promieniowaniem laserowym. Hełmy zintegrowane mogą być zastosowane podczas działań antyterrorystycznych przez jednostki specjalne oraz do walk w terenie zurbanizowanym. Naszą ofertę uzupełniają balistyczne wkłady ceramiczne. Oferujemy produkty USI Ltd zarówno według amerykańskich standardów NIJ (we wszystkich klasach kuloodporności), a także według brytyjskiego standardu PSDB Stab Resistance Standard For Body Armour (KR1, KR2 i KR3, tj. w wszystkich trzech klasach odporności na przekłucie nożem), ale również według standardów polskich – bo takie są aktualnie oczekiwania odbiorców w Polsce – poprzez balistyczne badania zgodności produktów USI Ltd z normami polskimi potwierdzone przez polskie niezależne laboratoria.

 

"JAM SECURITY" Sp. z o.o.
ul. Tenisowa 8
05-220 Zielonka
NIP: 522-27-21-317
REGON: 015682232
KRS: 0000199954
Nr Koncesji MSWiA: B-114/2004 z 8 listopada 2004r
tel./fax 022-7718063
tel.kom. 0-601227897 (Klaudiusz Kajzer - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny)